Во  многу  држави  во  светот  16. Април  е  посветен  на  гласот  како  главно  средствo  за  комуникација.  Идејата  за  Светскиот  ден  на  гласот  настанала  во Бразил  во 1999  година  од  страна на  фонијатрите,  оториноларинголозите  и  другите експерти  кои  се  занимаваат  со  гласот.  Тие  сакале  да го  свртат  вниманието  на  раните  симптоми  кои  можат  да  укажат  на  туморот  на  гласните  жици  и  грлото.

Последниве  години  особено  внимание  се  посветува  на  нарушувањата  на  гласот,  манифестациите  и  причините  за  тие  нарушувања.  Несаканата  промена  на  гласот  ја  попречува  комуникацијата  со  намалување  на  степенот  на  разбирливост  како  и  одвлекување  внимание  од  информациите  на  начин  на  пренесување на  пораката.  Неразбирливиот  или  на  друг  начин  изменет  глас  несвесно  го  тера  слушателот  да  обрне  внимание  на  неговите  карактеристики  а  не  на  она  за  што  се  зборува. Всушност,  таа акустичка перцепција  односно  запазување  на  неправилните  вибрации  на  гласот   ја  дефинира засипнатоста.

Колку треба  да  се  чека  засипнатоста  спонтано  да  помине?

Не подолго  од  15  дена.  После  тоа  задолжително  треба  да  се  појде  кај  лекар  специјалист,  бидејќи  засипнатоста  може  да  биде  последица  на  различни  болести  па  и  карцином  на  ларинксот,  односно  гркланот. Обично  се  јавува  заради воспаление  и  оток  на  гласните  жици,  а  може  да  биде  и  последица  на бенигни тумори на  гласните  жици. Проблем  можат  да  прават  и  таканаречените  лажни  тумори  кои  се  манифестираат  во  вид  на  израстоци  –  полипи, јазли,  цисти,  грануломи.  Кај  сите  овие  болести  за  успешно  лекување  најважна  е  раната  дијагностика.

Како  се  дијагностицира  одредена  болест?

Со едноставен  орален  преглед  со  помош  на  огледала. Ако  се  испостави  дека  се  неопходни  детални  испитувања,  се  користат  и  други  дијагностички  средства  како  што  се  скенер,  магнетна  резонанца,  ендоскопски  преглед  со  биопсија.  Меѓутоа,  со  обичниот  преглед  со  огледало  може  да  се  открие  дури  и  карцином  на  гласните  жици  во  рана  фаза. Ако карциномот  се  открие  во  почетка  фаза  се  постигнува  трајно  излекување со  ендоскопска операција  со  ласер.  Успешноста  е  потврдена  во  повеќе  од  90 % . Интервенцијата  се  прави  во  дневна  болница по принципите на  онколошка  хирургија.  Пациентот  доаѓа  наутро, после извршената  интервенција  лежи од  два до  три  часа,  а  потоа  си  оди  дома.

Што  ако  пациентот не се прегледа на време?

Ако  пациентот  не  дојде  на  време,  процентот  на  излекување  е  се  послаб,  особено  ако  се  појават  метастази  во  лимфните  јазли  на  вратот  и  белите  дробови. Во  такви  околности  се применува  отворена  класична  операција  и  зрачење.  Суштината  на  лекувањето  кај  напреднатиот  карцином  е  спасување  на  главата  и  чување  на  гласот,  дишните  патишта  и  голтањето.  Со  операцијата  се  влегува  во  здравото  ткиво  неколку  милиметри за  да може  малигнитетот  во  потполност  да  се  одстрани. Пациентот  се  смета  за  здрав  ако  после  пет  години  нема  никакви  знаци  од  болеста.