Овој  ден  го  одбележуваат  сите  оние  кои  на  некој  начин  се  занимаваат  со  феноменот  на  гласот (оториноларинголозите,  фонијатрите,  логопедите,  фонетичарите  и т.н.)  Исто  така,  овој  ден  го  одбележуваат  просветните  работници  како  и  уметниците  на  кои  гласот  им  е  особено  важен (пеачите  и  актерите,  водителите,  социјалните  работници  итн.). Во  светот  на  знаци  кој  не  опкружува,  човечкиот  глас  зазема  многу  значајно  место.  Неопходен  е  за  секојдневна  комуникација,  изразување  желби,  чувство,  потреби  и  мислења. Во  актичко  време  владеел  особен  интерес  за  гласот  и  говорот  бидејќи  во  тој  период  ораторството  било  многу  негувано  и  се  сметало  како  најголема  човечка  способност.

Последниве  години  особено  внимание  се  осветува  на  нарушувањата  на  гласот,  манифестациите  и  причините  за  тие  нарушувања.  Израстоците  на  гласните  жици (јазли,  полипи,  карцином    итн.) можат  да  предизвикаат  разни промени  во  квалитетот  на  гласот.   Гастроезофагеалниот  рефлукс (ждрогпвома)  е  многу  чест  причинител  на засипнатост.

Скоро  секој  од  нас  во  некој  момент  бил  засипнат,  дури  останал  и  без  глас. Таквата  состојба главно  е  краткотрајна  и  често  не и  се  придава  доволно  внимание.  Меѓутоа,  доколку  оваа  појава  е  зачестена  или  трае  во  континуитет, би  требало  да  посетиме лекар, бидејќи  засипнатоста  укажува  на  нарушување  на  гласот  кој  е  многу важен  во  контактот со  другите.  По  дефиниција  засипнатоста  подразбира  слаб  глас,  напор  во  гласот,  несоодветна  висина на  гласот,  губење на  гласот. Доколку  гласот  не  е  добар,  битно  е  нарушена  работната  способност  и  квалитетот  на  животот,  без  оглед  на  полот,  годините,  староста  или  општествениот  статус.

Кои  се  најчестите  причини  за  засипнатост?

Најчестата причина  е  пушењето  кое  може  да  доведе  до  сериозни  последици.  Претераната  употреба  на  гласот,  неправилната  употреба  и  злоупотреба  на  гласот  исто  така  можат  да  бидат  причини  за  засипнатост.  Овој  тип  на  засипнатост  е  карактеристичен  за  предшколските  и школски  деца  како  и  за  громогласните  навивачи  на  натпреварите.  Заради неумереното  и  неконтролирано  користење  на  гласот  кај  нив  на  гласните  жици  обично  се  создаваат  мали  јазли. После  нивното  одстранување  гласот  се  враќа  во  првобитната  нормална  состојба. До  засипнатост  може  да  доведе  и  ждриговина – кога содржината од желудникот  се  враќа и ги нагризува  гласните  жици.

Чувањето на  добриот  и  квалитетен  глас  треба  да  се  прави  од  најраното  детство. И  на гласот  како  и на  целото  тело му  треба одмор  и затоа  во  текот  на  денот  треба  повремено  да  се  молчи. Како  секое  претерување  и  претерувањето  во  зборување  не  е  препорачливо.

Кај  сосем  малите  како  и  кај  постарите  деца  може  да  се  јави  засипнатост  заради  воспаление  на  гркланот. Ваквата  состојба  кај  нив  предизвикува  и  отежнато  дишење  кое  може  директно  да  го  загрози  животот. Доколку  дојде  до  оток  на  гласните  жици  некогаш мора  да  се  направи  и  трахеотомија  за  да  се  овозможи  нормално  дишење.

Трахеотомијата  е  интервенција  во  која  на  дишникот  се  прави  отвор  со  мал  рез  на  вратот  под  гркленот.  Освен  тешкотии  со  дишењето  се  јавува  и  бледило  и  немир  како  и  плавичесто  обезбојување  на  усните.

Мажи,  жени и  деца

Кај  мажите  до  засипнатост  најчесто  доведува  пушењето во  комбинација  со  алкохол. Мажите  се  поподложни  на  појава на  карцином  за  што  особено  треба  да  водат  сметка. Кај  жените  најчести  причини се  едемите,  односно  појавата  на  несакани  ткива  по должината  на  гласните  жици  додека  за  засипнатоста  кај  децата  причина  се  малите  јазли.

Ке повториме  дека  сите наведени  причини  можат  успешно  да  се  одстранат  единствено  со  навремено  јавување   кај  лекарот  заради  засипнатост.

Како  да  водиме  грижа за  својот  глас?

  • Избегнувајте викање,  вриштење,  навивање,  имитирање  звуци  на  автомобили,  авиони, бидејќи  овие  дејствија  во  голема  мера  ги  иритираат  гласните  жици  и  може  да  предизвикаат  органско  оштетување на гласните жици.
  • На вокалните органи  влијание  има  прашината,  штетните  гасови  и  чадот  од  цигари. Заради  тоа  потребно  е  да  избегнувата  зачадени  простории  и простории  во  кои  има  поголема  количина  прашина.
  • Избегнувајте претерано  прочистување  на  грлото  и  гласно  кашлање.
  • Избегнувајте надвикување  со  некоја  позадинска  бука,  претерано  зборување  или  пеење во состојби   на  инфекции  на  горниот  дел  од  респираторниот  тракт  бидејќи  негативно  влијаат на  гласните  жици.
  • Треба да  водите  сметка гркланот (ларинксот)  да  не  биде  сув (треба  да  пиете  вода,  топли  а не  жешки  напитоци).
  • Не внесувајте пијалоци  и  јадења  кои  во  себе  содржат  кофеин  бидејќи  тоа го  суши  грлото (газирани  сокови,  чај,  чоколада  во  поголеми  количини).
  • Научете да  го  одмарате  гласот,  корестете  половина  од  гласните  жици а  другата  половина  штедете ја.  Приближете  се  поблиску  до личноста  со  која  разговарате  за  да не треба  да викате.