Ако лекарот се сомнева за рак на панкреасот, можно е да направи еден или повеќе од следните тестови за дијагностицирање на рак.

– Ултразвук. Ултразвукот користи висока фреквенција на звучни бранови за креирање подвижни слики од внатрешните органи, вклучувајќи го и панкреасот. Ултразвук сензорот (конверторот) се наоѓа на горниот дел од стомакот за да се добие слика.

– Компјутерска томографија (КТ – скенирање). КТ скен користи рентген слики за да му помогне на лекарот да ги визуелизира внатрешните органи. Во некои случаи може да се стави инјекција со боја во вената од раката за да помогне да се потенцираат областите кои лекар сака да ги види.

– Магнетна резонанца (МРИ). МРИ користи моќно магнетно поле и радио бранови за да се создаде слика од панкреасот.

– Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија (ERCP). Оваа постапка користи боја за да се потенцираат жолчните канали во панкреасот. Во текот на ERCP, тенка, флексибилна цевка (ендоскоп) нежно се пренесува преку грлото, желудникот, се до горниот дел од тенкото црево. ЕР се користи да се надува цревниот тракт, така што докторот полесно може да ги види и отвори жолчните канали на панкреасот. Бојата, потоа се вбризгува во каналите низ една мала шуплива цевка (катетер) која поминува низ ендоскопот. Конечно, се прават рентгенски снимки на каналите. За време на ERCP може да се собере ткиво или мобилен примерок (биопсија).

– Ендоскопски ултразвук (EUS). EUS користи ултразвук за да се направат слики од панкреасот од внатрешноста на стомакот. Ултразвукот се пренесува преку ендоскоп во желудникот, со цел да се добијат слики. Лекарот може, исто така, да собере примероци од клетките (биопсија) за време на EUS.

– Перкутана трансхепатична холангиографија (PTC). PTC користи боја за да се потенцираат жолчните канали во црниот дроб. Докторот внимателно внесува тенка игла во црниот дроб и инјектира боја во жолчните канали. Посебна машина за Х-зраци (флуороскоп) ја следи бојата како што се движи низ каналите.

– Отстранување на примерок од ткивото за тестирање (биопсија). Биопсијата е постапка за отстранување на мал примерок на ткивото од панкреасот за испитување под микроскоп. Еден примерок за биопсија може да се добие со вметнување на игла низ кожата дирекно во панкреасот (тенкоиглена аспирација). Или може да се направи со користење на ендоскопски ултразвук за внесување на посебни алатки во панкреасот каде може да се земе примерок од клетките за тестирање.