Метастазите  во  лимфните  јазли  значат  дека ракот е регионално  проширен,  а  метастатски  рак  значи  распространети клетки  на  ракот  преку  лимфата  или  крвта  во  оддалечените  органи,  како што  се  белите дробови, коските  и  слично.  Предвидувањата  за  петгодишното преживување  за  регионално  проширениот  карцином  зависат  од  типот  и  големината  на  туморот  како  и  од  бројот на  зафатените  лимфни  јазли. (отприлика,  се  движат од  50% – 80%)  Важно  е  да соработувате  во  сопственото  лечење. Голем  е  бројот  на  излечени  жени  кои  имале  метастази  во  лимфните  јазли.

МОЈОТ КАРЦИНОМ Е 100%  ХОРМОНСКИ  ЗАВИСЕН. ДАЛИ  ТОА Е ЛОШО? 

Хормонски  зависни  карциноми  се  оние  во  кои  постојат  позитивни  рецептори  за  естроген  и  прогестерон,  женски полови  хормони.  Можат  да  бидат  естроген  позитивни,  прогестерон  позитивни  или  позитивни и на  двата. Кога  е  карциномот  хормонски  зависен,  за  примена  на  ендокрина  терапија  не  е  пресуден  процентот на  таа  зависност.  Имено,  секој  хормонски  зависен  карцином  е  чувствителен  на  антихормонска (ендокрина) терапија,  која ја  примаат  болните од  таков  вид  карцином. Лекувањето  трае  пет  до  десет  години,  зависно  од  процентот  на  ризикот  за  повторување  на  болеста.  Поголемиот  процент  на  хормонската  зависност  не  значи  дека  карциномот  е  поопасен.

ШТО Е  KI-67

KI-67,  пролиферацијскиот  индекс  е  клеточен  маркер  кој  ја  означува пролиферацијата (бројот  на клетките  кои  се  делат),  односно  активноста  на  клетките.  Се  наоѓа  во  сите  фази  на  клеточниот  циклус  освен  во  мирување.  Се  истражува  во  проценти. Високите  вредности  на  тој  маркер  покажуваат  колкав  процент  на туморски  клетки  во моментот  на  земање  на  ткивото  за  биопсија  или  за  време  на  операција  на  туморот  на  дојка  се  наоѓале  во  фаза  на  делење.  Вредностите  поголеми  од  20%  зборуват  за  брзоделечки, таканаречени  пролиферативни  тумори.  Воедно, упатуваат  на  полоша  прогноза,  односно  поголема  шанса  за  прогресија  и  повторно  појавување  на  болеста,  но  треба  да  се  знае  дека  постои  и  добра  страна,  овој  тип  на  карцином  е  почувствителен  на  хемотерапија.