ДИЈАГНОСТИЦИРАН МИ Е КАРЦИНОМ, ДАЛИ ЌЕ УМРАМ?

Дијагнозата  за  малигна  болест  не  е  автоматски  смртна  пресуда.  Многу  жени  заболени  од  рак  на  дојка  денес  можат  успешно потполно  да  се  излечат, особено  ако е  ракот  откриен  во  рана  фаза. Степенот  на  излекување на  лица кои  се  болни  од  рак  на  дојка  посебно е  висок, а  откривањето  на  иновативни  лекови  и други  форми на  лечење  постојано  напредува.  Исходот  од  лекувањето  зависи  од  многу  причини, па  за  тоа  треба  да  се  разговара  со  онкологот  кој  ја  следи  болеста  и пациентката.

 

ДАЛИ ЌЕ ОЗДРАВАМ?

Ако  болеста  се  открие  во  ран  стадиум,  можно е  потполно  излекување,  секако со  редовни  лекарски  контроли.  Но  дури  и  ако  се  работи  и  за  напредната  болест,  тераписките  можности  денес  се  такви  да  жената  може,  со  лечење, да живее повеќе години по  поставување  на  дијагнозата.  Важно  е  да  се  знае  дека  бројките  за  процентот  на  преживеани жени  се  работени  на  големи  групи  заболени и  дека  никој  не  може  со  сигурност  да  одговори  точно на  прашањето што ќе и се  случи на  одредена  пациентка. За  жал, во  лекувањето рак  нема  формула  по   која  би  можело  точно  да  се  пресмета  каков  ќе  биде  исходот  за  поединечни  пациентки  во  текот  на  одреден  период.  Можеме  да  зборуваме  само  за  статистички  бројки, резултати  од  студии  и сами да  заклучиме  за  веројатноста.