Нуспојавите  од  хормонското  лечење  се  многу  чести. Специфичноста  зависи  од  лекарствата  кои  се  применуваат,  но  сите  форми  на  хормонската  терапија  предизвикуваат  слични  несакани  последици. Tamoksifenot  (кој  се  дава  на  пациентките  кои  имаат  менструација т.е.  кои  се  во  предменопауза,  а  поретко  и  на  жени  во  менопауза)  има  повеќе  нуспојави  од  инхибиторот aromataze (кој  се  дава  на  жените  во  менопауза).

Во делот  на  предменопаузните  пациентки  целта  на  хормонското  лекување  е  да  се  намали  функцијата  на  јајниците. Тоа  може  да  се  постигне  отстранувајќи  ги  јајниците  со  оперативен  зафат  или  со  лекови  кои се аналози на хормон за ослободување на  gonadotropin (т.н. LHRH agonisti), кои  предизвикуваат хемиска кастрација (привремено губење на функцијата на  јајниците  додека  се  користат  лековите).

Тоа  може  да  доведе  до  појава  на  симптоми  на  менопауза,  како  што  се  потење,  промена  на  расположение,  сувост  на  вагината  и  престанок  на  менструација.

Главните  несакани ефекти од  хормонското  лекување  се  одраз  на  променетиот  степен  или  влијание  на  хормоните  во  организмот.  но,  треба  да  се  истакне  и  да  се  запамети, скоро  кај  сите  жени  придобивките  од  хормонското  лекување  ги  надминува  потенцијалните  ризици.

Можни  нуспојави  од  хормонската  терапија  се:

  • Замор
  • Бранови на потење
  • Сувост на вагината
  • Болка во мускулите
  • Гадење
  • Намалена желба за сексуални односи

Тамоксифенот  може  кај  жените  во  постменопауза  да  го  покачат  ризикот  за  појава  на  карцином  во материцата.  Секое  вагинално  крварење  во  менопауза  треба  да  се  пријави  кај  лекар,  иако  повеќето  вагинални  крварења  не  се  последица  од  рак  на  материца.Некои  нуспојави  се  појавуваат  ретко,  но  нивните  несакани  ефекти  можат  да  бидат  сериозни.  Инхибиторите aromataze и  предизвикувањето  предвремена  менопауза (со  оперативно  отстранување  на  јајниците  или  примена  на  LHRH agonista) може  да  доведе  до  губење  на  коскената  маса  и  предизвикување  остеопороза. Затоа  е  важнен  доволен  внес  на  калциум  и  витамин D во организмот,  како  и  мерење  на  густината  на  коските  со  радиолошки  преглед (дензитометрија).

Тамоксифенот  може  да  предизвика  зголемен  ризик  од  појава  на  згрутчување на  крвта,  обично  во  нозете (длабока  венска  тромбоза). Ретко  се  случува,  но  треба  да  се  истакне  како  можност,  дел  од  згрутчената  крв  да  се  одвои  и  преку  крвотокот  да  стигне  до  артериите  на  белите  дробови.  Тоа  е  плуќна  емболија,  која  предизвикува  болка  во  градите  и  краток  здив.  Секој  наведен  симптом  треба  да  се  пријави  кај  лекарот.