Превенција

Правејќи избор на животен стил, кој ги елиминира факторите на ризик е претпазливост која го промовира општото здравје и благосостојба. И покрај прашањата во врска со ефикасноста на мамографијата во откривањето на ракот на дојката, редовните скрининг мамограми остануваат најефикасен инструмент на располагање за откривање на ракот на дојката во рана фаза, кога најмногу е излечлив. Основен мамограм треба да биде направен на возраст од 35 години, така што оваа нормална рентгенска снимка може да се користи за да се споредува со идните мамограми.

Покрај тоа, жените треба да вршат само-преглед на дојките во исто време секој месец. The American Cancer Society (ACS) објави упатства колку често и на која возраст жените треба да прават скрининг мамограми. Во 2008 година препораката беше за годишни скрининг мамограми за жените кои се на 40 годишна возраст. Како што беше спомнато претходно, заради резултатите од BCPT клиничкото испитување, tamoxifen може да се препишува на жените со висок ризик за да помогне во спречувањето на ракот на дојката. Ракот на дојката може да се дијагностицира со мамограм во рана фаза, кога тој е најмногу излечив. Резултатите од јавната свест и рутински скрининг дозволуваат рано дијагностицирање на ракот на дојка, што резултира со подобра прогноза за оние кои се заболени.