Од  сите  места за  рак,  дојката  е  орган поради чие малигно  заболување денес  во  светот, исто  така  и  кај  нас ,  навистина  умираат  најмногу жени. Тоа  е  затоа  што  од  рак  на  дојка  заболуваат  многу  повеќе жени  отколку  од  другите  видови  малигни  болести.  Но  постојано  треба  да  се  истакнува  дека  степенот  на  преживување  од  рак  на  дојка  е  многу  висок  и дека  никако  не  значи дека  заболената  жена ќе  умре.

Прогнозата  зависи  од  многу  фактори,  првенствено  од  карактеристиките  на  карциномот.  Но  дури  и  кога  болеста  напреднала,  денес  достапните  терапии  овозможуваат  со  рак  на  дојка  да  се  живее  повеќе години. Во  разговор  со  својот  лекар  може  да  се дознае  колкав  е  процентот  на  преживување на  заболените  со  сличен  вид  на  карцином како  нашиот.  Сепак,  секогаш  треба  да  се  има  предвид  дека  резултатот  на  лекувањето  може  да  биде  и  подобар  од  прогнозираниот.

ОВИЕ ДЕНОВИ ДОЗНАВ  ДЕКА  ИМАМ  РАК  НА  ДОЈКА.  НА  МОМЕНТИ МИ   СЕ  ЧИНИ  ДЕКА  ТОА  НЕ  Е  ВИСТИНА  И  ДЕКА  ТОА МЕНЕ НЕ  МИ  СЕ  СЛУЧУВА.  ДАЛИ  Е  ТОА  НОРМАЛНО?

Дијагнозата на  малигните  болести кај  заболената  личност предизвикува  големо  психолошко  нарушување ,  а  може  да  биде  и  своевидно  трауматично  искуство. Акутниот  стрес,  кој  притоа  се  јавува,  може  да  доведе  до  одредена  психичка  дисоцијација и  чувство  дека  тоа  му  се  случува  на  некој  друг.  Таа  реакција  е  нормална  и  разбирлива.  Многу  е  важно жената,  после  соочувањето  со  дијагнозата,  да  има  соодветна  поддршка  од  опкружувањето, семејството,  партнерот  и  пријателите  и  ако  за  тоа  почувствува  потреба,  да  побара  соодветна  стручна  помош.

ЗОШТО ТОКМУ  ЈАС?  СО  ШТО  ПОГРЕШИВ?

Многу  жени  си  го  поставуваат  ова  прашање.  Прашањето  е  потполно  погрешно. Секогаш  треба  да знаете   и покрај  тоа  што  ракот  на  дојка  може  да  биде  наследен,  тој  е  најчесто  непредвидлива  болест  и  не  знаеме  кого ќе „одбере“. Познати  се  многу  причини  кои  можат  да  влијаат  во  создавањето  на  ракот  на  дојка,  но  ниту  едена  од  нив  не  е  единствена причина. Затоа  е  невозможно  сосема  да  се  заштитите  од  ракот,  како  што  не може  да  се  рече  дека  некој  е  сам  виновен  затоа  што  се  разболел. Сите  свои  капацитети  треба  да  се  насочат  на  лекувањето,  треба  да  се  разговара  со  стручни  лица  и  да  се  биде  во  друштво  со  семејството  и  пријателите.