Тимот на Здружението „Борка за секој нов ден“ Ви подготви теми која секоја недела ќе бидат презентирани со цел зголемување на свесноста за ракот, симптомите и начините на дијагностика на различни видови рак, лекувањето и третманите, како и сите несакани ефекти и влијанија на квалитетот на животот која ја предизвикува оваа болест.

 Оваа недела решивме да пишуваме на темата „Сексуалност, љубовни врски и рак на дојката“. Темите кој овој текст ќе ги опфати се, секс и сексуалност, сексуална реакција на жената, женски полови органи, возбуда и оргазам како и фазите на опуштање.

Доколку имате дополнителни прашања, тимот на „Борка“ стои на располагање со цел добивање на соодветни одговори и решавање на проблемите. Ние од Здружението „Борка“ не можеме да го замениме Вашиот лекар, но доколку мислите дека би можеле да бидеме корисни, не се колебајте да ни се обратите на телефонските броеви, 076 496 451, 076 359 279, СОС телефонската линија 075 22 88 99, или пак на нашиот email : info@borka.org.mk.

 

СЕКСУАЛНОСТ,  ЉУБОВНИ  ВРСКИ  И  РАК  НА  ДОЈКА

Овој  текст  е  наменет  за  секоја женa  со  рак  на  дојка,  која  би  сакала  да  научи  повеќе  информации  за  тоа  како  ракот  може  да  влијае  на  нејзината  сексуалност  и  сексуалната  среќа.

Дијагнозата  и  терапиите  за  лечење  на  ракот  на  дојката  може  да  влијаат  на  жената  на  многу  различни  начини.  Тие  последици  може  да  бидат  како  соматски  така  и  емоционални. Околу  половина од  вкупниот  број  на  жените  со  рак  на  дојката  ќе  преживеат некакви  промени  поврзани  со  тоа  како  што  се  чувството  од  сексуална  гледна  точка  или по однос  на  сексуалниот живот.

Проблемите  може  да  се  појават  во  текот  на  првите  седмици  и  месеци  по  лекувањето  или неколку  години по завршување на  третманите. Впрочем, тоа  е  важно  да  се напомене, бидејќи  не  секоја жена ќе  се судри  со  таквите  проблеми. Вистина,  некои  жени  заклучуваат  дека  сексуалниот живот им  се  подобрил  откако  биле  исправени  пред  ситуацијата,  која некако  ги  натерала  навистина  да  се  замислат  за  својот  живот,  за нивната сексуалност.

Да  се  зборува  за  сексот  и  сексуалноста  можеби  е  тешко. Можеби се смета  дека  таа  тема  е  премногу  деликатна  за  дискусија. Исто  така, тоа  е  тема, која  може да не се спомне  од  екипата  која  го  спроведува  вашето  лечење.  Поради  тоа,  ако  имате  некакви  грижи    можеби  ќе  ви  биде  тешко  да  ги  кажете. Ако  тоа  важи во  вашиот  случај,  оваа  брошура  може  да  ви  помогне  да  ги споделите  грижите,  не  само  пред  екипата  која  ја  следи  вашата  состојба,  туку  и  пред  вашите  блиски.

 

 

СЕКСОТ  И  СЕКСУАЛНОСТА

Сексуалноста  е  нешто  индивидуално. Поврзана  е  со  тоа  како  се  чувствувате  телесно  и  емоционално.  Можете  да  ја  определите  сексуалноста според  надворешниот вид,  врската  со  другите  или  улогата  во  животот. Како  гледате  на  себе  од  сексуална  гледна  точка  може  да  биде  определено  од  минатото,  како  и  од  вашите културни  и  религиозни убедувања.

Сексуалноста  може  да  се  однесува  и  до вашите  сексуални предиспозиции (на  пример,  дали  се  сметате  за  хетеро  или  хомо  сексуални). Исто  така  поврзана  е  со  тоа  како  се  чувствувате  во  однос  на  еротскиот  контакт  како  бакнежот,  преградките, допирањето и  сексуалниот  акт.  За  повеќе  луѓе  сексуалност  е  комбинација  на  дел  или  на  сите  од  наброените  фактори.

Терминот „секс“  може  да  означува  различни  нешта  за  секој. Во  овој текст  терминот  се  користи  за  секој  аспект  на  сексуалниот  и  еротскиот  контакт.