По  дијагнозата „рак  на  дојка“ некои  жени  паѓаат  во  депресија. Тоа  може  да  се  случи  или за  време  на  терапијата  или  после  нејзиното  завршување. Може  да  е поврзано  со силно  чувство  за  прекумерна грижа,  но  не веднаш.

Депресијата  може да  ве  натера да  се  чувствувате  тажна,  меланхолична  и  без  енергија.  Ако  страдате  од  депресија,  веројатно  имате  проблеми  со  сонот и  намален  апетит.  Можеби немате  интерес кон секојденевието  и  дури  утрешото станување  за  вас  е  борба. Затоа  е  тешко да  се  дијагностицира  депресијата кај  луѓе  кои  страдаат  од  рак,  како  некои  од  нус појави  на  лекарствата  се  подобни  на  симптомите  на  депресија. Кога  имате  депресија  веројатно ќе го загубите интересот  за  секс  или ќе  го  сметате за непријатно доживување. Ако симптомите  на  депресија,  кои  ги  имате  продолжат,  веројатно  ќе  треба  да  побарате  помош  од  специјалист.

Обидете  се  да  разговарате  за  тоа  како  се  чувствувате  со  некого  од  екипата  која  ја  следи  вашата  состојба  или со матичниот  лекар. Советувањето,  терапијата  и  приемот  на  лекарствата  може  да  имаат  резултат  за  справувањето  со  депресијата,  иако  ќе  треба  да  знаете  дека антидепресивите  може  да  ја  намалат вашата  желба  за  секс или  да  го  отежнат  доживувањето  оргазам.

РЕПРОДУКТИВНОСТ

Помладите  жени  со  рак  на  дојката веројатно ќе  почувствуваат  несигурност  дали  репродуктивната  способност ќе  им се врати по  завршувањето  на  терапијата. Можеби ќе  размислувате за веројатноста  од  постојан  стерилитет. Ако  сте  во таква  ситуација,  тој  факт  може да  биде  уништувачки  за  вас,  особено  ако уште  немате  семејство  или  не  сте  завршиле со  неговото  создавање. Може  да  се  чувствувате  изолирана  од  врсниците и  неспособна  да  го спедилете  со  другите  чувството  на  загуба,  кое  го  чувствувате. Стерилитетот  може  да  ја  натера  жената на таа  возраст  да  не  се  чувствува  сексуално  привлечна  или  комплетна.