Ако  имате  партнер,  тој  исто така ќе  биде  исправен   пред  еден  период  на  приспособување по  вашата  дијагноза  и  терапија. Како  ќе  реагира  тој  од  сексуална  гледна  точка,  веројатно ќе  зависи до  извесен  степен  од  тоа  како  реагирал на вашиот  рак.

Некои  партнери  преземаат  заштитна  улога,  што  значи  ќе  се  обидат  да  направат  се  што  можат  за  да  ве  заштитат  од  тешкотиите  што  ве  очекуваат.

Веројатно  нема  да  спомнуваат  или  да  предлагаат  сексуален  контакт  од  страв  да  не  ве  растревожат  или повредат.  Некои  партнери  просто  имаат  потреба  од  време,  за  да  сфатат  што  се  случило.  Други  пак  не можат  да го  прифатат  ракот  на  дојката  на  нивната  партнерка  и  може  емоционално  да  ја  одбијат  или  дури  да  ја  отфрлат  привремено  или  засекогаш.

Веројатно ќе  ви  е  тешко  да  се  справите  со  отфрлање  во  еден период, и  ќе  се  чувствувате  ранливо. Обидете  се  да  разговарате  со  вашиот  партнер  за  тоа  како  се  чувствувате. Тој  веројатно  исто  ќе  може  малку  подобро  да  ви  објасни  како  се  чувствува.  Можеби,  без  да  знаете  и  двајцата  само  претпоставувате  за  тоа  како  се  чувствува  другиот.

НОВИ  ПАРТНЕРИ

Ако  сте  немале  врска  кога  е  поставена  дијагнозата,  или  ако  врската  ви  била  прекината после  дијагнозата,  да  сретнете  нов  човек,  значи,  дека  веројатно ќе  треба  да  му  кажете  за  ракот. Решението  кога  и  како  ќе  се  случи  тоа  може  да  е  тешко. Може  да  мислите  дека  нема  подобен  момент  да  зборувате  за  тоа  или  нема  да  можете  да  најдете  соодветни  зборови.

Доколку  сепак запознаете  некого    и  се  чувствувате  подобро  со  него,  веројатно ќе  заклучите  дека  е  полесно  да  зборувате  за  сите  аспекти  на  вашиот  живот,  вклучително  и  за  ракот  на  дојката.

Кога  ќе  почувствувате  дека  дошол   вистинскиот  момент  да  разговарате  со  новиот  партнер, тој  може  да  реагира  на  различни  начини.  Може  во  почетокот  да  биде  шокиран  и  да му  треба  време  за  да  се  приспособи  на  таа  новина.

Може  да  има  сопствени  стравови  и  потешкотии  за ракот и  што  тоа  значи  лично за  него. Исто така  е  можно новиот  партнер  да го  разбере  тоа  што  сте  го преживеале  и дека  тоа  веќе  е  дел  од  вашата  личност.