Рак и сексуалност

Речиси  е  сигурно  дека  дијагнозата  за  болеста  која го  загрозува вашиот  живот, ќе  има  влијание  врз  тоа  како  се  чувствувате  кон  сексот  и  својата  сексуалност.  Во  периодот  во  кој  треба  да  се  справите  со  толку  многу  нешта,  веројатно  нема  да  сакате  да  се  изразувате  сексуално.  Или  пак,  може  да  чувствувате,  дека  сакате  да  имате  сексуални  контакти,  кои  ќе  ви  дадат  чувство  за  нормален  живот  во  период  на  несигурност.  Некои жени  споделуваат, дека  желбата  за  љубовни  контакти  се  зголемува,  но не исклучиво  за  сексуален  контакт.  Исто  така,  терапиите,  кои  ги  спроведувате  може  да  влијаат  врз  вашите сексуални желби  и  сексуалноста.

Прашањата,  поставени  во  наредните  редови,  можат  да  важат  за  вас  во  одреден  момент,  подоцна  или  никогаш.

Специјалистите  сметаат,  дека  сексуалната  реакција  може  да  влијае  или  да  се  наруши  на  три  различни начини:  болка (во  областа  на  половите  органи  или  во  други  делови  на  телото), силно  напрегање  и  страв  од  љубовниот  контакт  или  умот  да  ви е  оптоварен  со  многу  нешта, што  воопшто да  не  размислувате  за  секс.  Секако  дека  има  и  други  фактори,  кои  се  конкретно  поврзани  со  ракот  на  дојката  и  неговото  лекување  кои  можат  да  влијаат  врз  вашата сексуална  реакција.

„Што  и  да  чувствуваш  за  сексуалната  врска после  терапијата  за  рак  е  нормално. Тоа  е  нешто  кое  го  засега  секого  лично,  не губете драгоцено  време  за  да  се  споредувате  себеси  со  други  или  да  се  грижите  за  тоа“.

Светлана

„Радиотерапијата  ме  натера  да  се  чувствувам  навистина  уморна неколку  месеци по нејзиното завршување. Плус,  враќањето  на  работа,  и  со  едно  мало  дете,  навистина  немав  енергија  за  ништо  друго“.

Елена

ФАЗА  НА  ОПУШТАЊЕ

Телото се  враќа во  нормална  состојба.  Многу жени  не  доживуваат оргазам  при  секој  сексуален  контакт. За  некои  задоволството  на  сетилата кое се  предизвикува  од  возбудата,  им  дава  сексуално задоволство  од  кое  имаат  потреба.

Како  што  беше  спомнато,  желбата (или  либидото) играат  сушстествена  улога  во  сексуалната  реакција.  Многу  жени,  кои се  подложни  на  терапија  за  рак  на  дојката,  откриваат  дека  желбата  за  сексуален  контакт  им  се  намалува  или  поради  несаканите  ефекти  од  терапијата,  или  кога не можат  да  се  концентрираат на  ништо  друго надвор од дијагнозата  и  терапијата.

Веројатна  последица  од  дијагнозата  и  терапијата  за  рак  на  дојката  е  да  ви  биде  тешко  да  се  насладувате  на  сексост  како  претходно. Тоа  може  да  се  должи на  многу  причини,  кои  се  поврзани со  тоа  како се  чувствувате  психички и  телесно  со  болеста.  Во  наредниот  дел  ќе  се задржам  на  различните  аспекти  кои можат  да  влијаат  на чувството  за  сексуално  задоволство.