Терапиите  за  справување  со  ракот  на  дојка  често  предизвикуваат  симптоми  на  менопауза.  Тие  терапии  можат  да  го  ограничат  дејствувањето на  женските  хормони  или  целосно  да  го  запрат нивното производство.

По терапиите,  кои со  најголема  веројатност ќе предизвикаат  такви  симптоми,  се хемотерапијата,  хормоналната  терапија  или терапија која  времено  или  постојано ќе предизвика прекинување на  менструалниот циклус. Поради  тоа можно  е  да почувствувате некои  од  следните  симптоми како што се, топли бранови, замор,  промени во  расположението, паѓање на косата,  загуба  на  еластичноста  на  ѕидот на вагината и  сувост. Тие  несакани  дејства на  менопаузата се различни  кај  различни  луѓе.

Симптомите  на  менопаузата  можат  да   влијаат  врз  начинот  на  кој  се чувствувате  како жена.  Може да  не  се  чувствувате  привлечна  или  да  ви  е  тешко да поверувате,  дека  некој  друг  може да ве доживува како привлечна.  Може просто  да  се  чувствувате  многу  изморена,  за  да  покажете каков  и  да  е  интерес за  секс. Да  не  ја заборавиме  и неудобноста  од  ноќните  потења.

Жените, кои  ги чувствуваат  тие  симптоми за  време  на  природната  менопауза,  можат  да  спроведат  терапија  со хормонална замена. Таа  терапија, секако не се препорачува  за  жени  со  карцином  на  дојката поради хормоналниот  состав.

Помладите жени,  кои  се  подложени  на  терапија поради  рак  на  дојката,  често  имаат  симптоми  на  менопауза  поради  хемотерапијата  или  ограничување на  функцијата  на  јајниците. Таа  состојба  на  менопауза  може  да  биде привремена  или  постојана.

Иако симптомите се  исти  како  при  една  нормално  настаната  менопауза,  во  основа  можат  да  се  многу  посилни.  Кога  една  жена  ги  доживува  тие  симптоми  на  помлада возраст,  тоа  може  да  ја  натера  да  се  чувствува  повозрасна  отколку  што е.

„Сексуалното чувство  ми е  на  многу  ниско  ниво и секогаш  во тој  момент  се  чувствувам  како да  не  постојам  сексуално,  но  се  обидувам. Немам  никакво  либидо,  веројатно  поради  менопаузата  и  тоа  е  навистина  голем  проблем.“

Катeрина