ПРОДОЛЖЕТЕ ДА  ЗБОРУВАТЕ

Да  зборувате со вашите  деца  за  ракот,  да  одговорите на  нивните  прашања  и  да   ги пресретнете   нивните  реакции  нема  да  се  случи одеднаш.  Доколку лечењето биде  завршено,  би  било  добро  комуникацијата  меѓу  вас  да биде  отворена. Можно  е  децата да  ве  прашаат  за хируршката интервенција.  Ако  сакате,  можете да  им објасните  што  направил  хирургот,  но  дали  ќе  им  го  покажете  зависи  од  тоа  како  се  чувствувате вие,  од  вашата  проценка  како  се  чувствуваат  вашите  деца, како  и  од    комуникацијата   која  постои  во  семејството.

Ако  сепак  чувствувате  дека  ви  е  тешко,  можете да им  објасните  дека  ви  е  потребно  малку време.

Во  случај да  сте  направиле  мастектомија,  децата  може да  се  прашуваат  каква  замена ќе користите  за  дојката, која  сте  ја  загубиле. Ако  користите  протеза  и  се  чувствувате  добро,  би  можеле  дури  и  да  им  ја  покажете.

Во  случај  да  е  потребно  да  примате    терапија  со  лекови  или  хемотерапија,  би  било  добро  да  им  кажете  на  децата  дека  може  да  не  се  чувствувате  добро  или  да  сте  изморени  во  одредени  денови  и  можеби ќе  ви  биде  потребна малку  повеќе  нивна  помош.  Спознавањето  дека се  способни  да  помогнат,  децата  ги  тера  да  се чувствуваат  значајно. Поголемите  деца  можат  повеќе да  помогнат  и соработуваат,  но  подобро  е да  не  барате  од  нив  да преземат  преголема  одговорност.