Кога  ќе слушнам   ,,Имате рак..,,

ШТО  ДА   МУ  КАЖАМ  НА  ДЕТЕТО?

Секоја  година  дијагнозата „рак “  се поставува  на  огромен  број  жени низ  целиот  свет. Во  многу  случаи  тие  жени  имаат  малолетни  деца и  се  исправени  пред  прашањето „Што  треба   да  им  кажам  на  децата?“

Истражувањата  покажуваат,  дека  децата  помалку  се вознемируваат кога  знаат  што  се  случува  и  помалку се  плашат  кога  ја знаат  чувствителноста, макар  и  да  не  ја  разбираат  потполно. Може  да  ви  се чини тешко  да  разговарате со  нив  за  ракот,  но  имајте предвид дека  во  повеќето случаи тој  разговор  ќе  ви  помогне  како  на вас  така  и  на  нив.

Овој текст  објаснува  во  општи црти  што можат  да  разберат  децата  на  различна  возраст  за  заболувањето  како  што  е  ракот  и  како  можат  да  реагираат  на  тоа  што  ќе го слушнат. Нема  да  ви  каже  што  точно  да  им  кажете на  децата,  но  ќе  ви  даде  некои  идеи  за  тоа  како  да  им пријдете на  таа  возраст.

ДЕЦА НА  ВОЗРАСТ  ПОД  5  ГОДИНИ

Кај  малите  деца  е  многу  важно  да се нагаси  дека  не  се  виновни  за  вашата  болест. Малите  деца  често  се  обвинуваат  за  тоа  што  им  се  случува  на  родителите  и така  може  да го  поврзат  ракот  со  нешто  што  го  кажале, помислиле  или  направиле. Тоа  може  да  ги  натера  да  се  почувствуваат  виновни и затоа  е неопходно  да  ги  смирите.  Исто така  може да  си  помислат  дека  болеста  е  заразна  како  грипот,  затоа  е  неопходно  да  им  објасните дека  тоа  не  е  така.

Разговарајте со  децата  за  ракот  на  начин  и  со  зборови  кои  ве  тераат  да  се  чувствувате  добро. Нема  причина  да  ги  плашите или  да  ги  оптоварувате со  информации. Повеќето мали  деца  не  ги  сакаат  промените  во секојдневието.

Ќе  треба  да  им  објасните   дека ќе  се  вратите  брзо дома и  дека  за  краткиот  период на  вашетп отсуство  нема да бидат сами.  Ќе биде  неопходно  да им  дадете информација  за  тоа  кој  ќе  ги  гледа,  кој ќе  им  готви  храна,  кој ќе  ги  води  во  градинка  и  кој  ќе  ги  легнува  да  спијат.  Ако  бидете  во  болницата  на  неколку  дена,  може  да  те  посетат,  кога  ќе  се  чувствувате подобро.

Ќе биде  добро  за  нив  да  видат  одблизу  каде  се  наоѓате  и да  знаат  дека  и  вие  сакате  да  ги видите.

Некои  видови хемотерапии се  поврзани  со  загуба  на  коса,  веѓи, трепки.  Препорачливо е да ги  подготвите  за  промената.  На  пример  темата  со самовилата  која  им ги  зема  забите за да израстат поздрави,  секогаш   успешно  ги смирува,  бидејки  самовилата  ќе  дојде  да  ја  земе  косата,  трепките  или  веѓите  на  мама  за  да може  по  извесно  време  да  и  пораснат  поздрави  и  поубави.

Друга  идеја  е  да  го  земете  детето,  сопругот,  може  и  други  блиски  и  да  отидете  на  фризер, да  ја  скратите  многу  кратко  косата  и  на  тој  начин  да  покажете  дека  таа  промена  е  токму  она  што  вам  ви  се  допаѓа. Тоа  може  да  влијае  позитивно  и  на  вас  самите.