Палијативно  лечење   е сеопфатна здравствена,  психолошка,  социјална  и  духовна  нега  со  цел да  се обезбеди  потребна  нега  на  болните  со  неизлечивата  или  многу  сложена  болест.  Се  настојува  да  се  ублажи  болката  и  да  се  подигне  квалитетот  на  животот кај  таквите  пациенти.  Палијативниот  пристап  е  усмерен  на  што посилно  ублажување  на непријатните  симптоми  од  болеста  за  да  може  пациентот,  кој е  во  последен стадиум  од  неизлечивата  и  тешка  хронична  болест, да  живее  поквалитетно.

 МОЖЕТЕ  ЛИ  ДА  МИ  ГО  ОБЈАСНИТЕ  ИЗРАЗОT,  СОСТОЈБА  НА  ПАЦИЕНТКАТА?

Пред  да  се  одреди  начинот  на  лечење  задолжително  треба  да  се  види  целокупниот  здравствен,  психолошки  и  социјален  статус  на  пациентката.  Притоа предвид  се  земаат  податоците  за  возраста,  претходните  болести,  лековите  кои  ги  зема  пациентката,  алергиите, потоа  семејната  анамнеза (посебно  со  осврт  на  појавување  рак  на  дојка  и  рак  на  јајници),  менопаузата (дали  пациентката  има  менструација  или  е  во  менопaуза,  што  во  некои  случаи  треба  да  се  земе  примерок  на  крв  за  мерење  висина  на  хормоните  во  организмот),  резултатите  од  клиничкиот  преглед  кој  го  направил  лекарот,  општата  состојба  на  пациентката,  резултатите  од  крвната  слика заради  анализа  на  белите  крвни  зрнца,  црвените  крвни  зрнца  и  тромбоцитите,  како  и  тестовите  кои  ќе  исклучат  било  какви  проблеми  со  црниот  дроб,  бубрезите  и  коските.  Психосоцијалниот статус  и  разговорот со пациентката е важен за проценка  на  нејзината  мотивација  и  спремност  за  лечење,  да  се  провери  дали знае  за  можните  нуспојави, дали ќе  има  ли  поддршка  од  семејството  или  други лица  за  време  на  лечењето  и  слично.