Лекарите  во  европски  и  светски  рамки  смислиле  молекуларна  поделба  на  карциномот  на  дојка  како  би  можеле  на  едноставен  начин  да  опишат  повеќе  карактеристики  на  туморот  со  единствено име.  Луминалниот А тип  на  рак  на  дојка  има  извонредна  прогноза.  Карактеристиките  на  овој тип карцином  се, висока  експресија  на  естрогенските  и  прогестеронските  рецептори, HER2  негативен,  низок степен. Поради  овие  карактеристики добро  одговара  на  хормонско  лечење и  често  не  е  потребна  хемотерапија.

Вака  изгледа  молекуларната  поделба  на  карциномот  на  дојка според параметрите  на  хормонската  зависност, HER2 експресија  и  пролиферацијски  индекс (Ki-67):

– Luminal A: ER или  PR позитивен, HER2 негативен,  Ki-67 <20%

– Luminal B (HER2 негативен): ER или  PR позитивен,  HER2 негативен,  Ki-67 висок

– Luminal B (HER2 позитивен): ER или  PR позитивен,  HER2 позитивен,  Ki-67 висок

– Нелуминален   HER2 позитивен:  ER и PR негативен,   HER2 позитивен

–  Троструко  негативен   (triple negative): ER, PR и  HER2 негативен

 ДАЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈАТА  НА  ДОЈКА  ГО  ЗГОЛЕМУВА  РИЗИКОТ  ЗА ВРАЌАЊЕ НА  БОЛЕСТА?

Според  досегашните  истражувања  и  сознанија  од  пракса, реконструкцијата  на  дојка  не  го  зголемува  ризикот  за  враќање на  болеста.

ПРЕДЛОЖЕНА МИ Е  ОПЕРАЦИЈА СО  ДЕЛУМНО  ОТСТРАНУВАЊЕ НА  ДОЈКАТА.  ДАЛИ  ЗА  МЕНЕ  БИ  БИЛО  ПОСИГУРНО  ДА  СЕ  ОТСТРАНИ  ЦЕЛАТА  ДОЈКА?

 Лекарот  секогаш  ќе  предложи  отстранување  на  целата  дојка  кога  е  тоа  подобра  опција  за  пациентката.  Подеднакво  така  ќе  предлага  делумна  операција  кога  таквиот  зафат  ќе  биде  доволен  за  отстранување на  карциномот  од  дојката  при  што  жената  ќе  ја  задржи  дојката  со  незначително  изменета  рамнотежа  во  големината.  Сепак,  конечната  одлука  ќе биде  резултат  на  советите  од  лекарот  и  желбата  на  пациентката.