Најдобрата шанса за успешно лекување е рано откривање на колоректалниот карцином. Колоректалниот карцином е болест опасна по живот и точно дијагностицирање и соодветен третман со хирургија, хемотерапија или зрачење е од клучно значење за контрола на болеста.

Голем број на хербални лекови исто така се на располагање за да се намалат болните симптоми и да се промовира релаксација и исцелување. Сепак, пациентите со рак треба да се консултираат со лекар пред да ги земаат. Во зависност од подготовките и видот на билките, овие лекови можат да имаат взаемно дејство со другите препишани лекови.

Анализа на претходни студии на речиси 1.500 учесници покажала дека внесувањето на препорачаната дневна доза на витамин Д може значително да го намали ризикот за добивање на колоректален карцином. Студијата покажала намалување на ризикот за две третини за добивање на колоректален карцином кај луѓето кои земале 2.000 ИЕ (интернационални единици) витамин Д дневно. Почнувајќи од 2007 година, Американската Агенција за храна и лекови (FDA) препорачува дека возрасните на возраст од 50-70 години треба да внесуваат дневна доза од 400 ИЕ на витамин Д. Максималната безбедна дневна доза препорачана од страна на FDA на витамин Д е 2.000 ИЕ.

Конвенционален третман

Опциите за третман вклучуваат хирургија, хемотерапија и зрачење. Колоректалниот карцином се третира на два начина, на локално ниво, за да се елиминираат туморските клетки од дебелото црево со хируршка интервенција и радијација и системски, за да се уништат клетките на ракот кои пристигнале во другите делови на телото. Системската терапија вклучува употреба на лекови за хемотерапија.